Letnia Szkoła Biblijna

W dniach 05-06 stycznia 2019 r. odbędzie się w biurze naszego Kościoła w Kielcach przy ul. Sienkiewicza 3 kurs organizowany przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie „MED”. Kurs Letniej Szkoły Biblijnej.
„LETNIA SZKOŁA BIBLIJNA” (LSB) to oferta szkolenia, którego głównym celem jest kształcenie i doskonalenie umiejętności niezbędnych do pełnienia efektywnej służby ewangelizowania i nauczania Bożego Słowa dzieci w wieku szkolnym (7-12 lat). Główny nacisk w programie szkolenia położony jest na powiązanie wiedzy teoretycznej z praktyką.
ADRESATAMI są osoby, które ukończyły 16 lat i są zainteresowane zdobyciem wiedzy w dziedzinie biblijnego nauczania dzieci lub zwiększeniem swoich kompetencji w tym zakresie.

CELE SZKOLENIA:

  • przygotowanie do samodzielnego opracowywania i prowadzenia zajęć biblijnych dla dzieci w lokalnym kościele i poza nim, takich jak: szkółka niedzielna, zajęcia katechetyczne, kluby biblijne, ewangelizacje, spotkania okolicznościowe (np. świąteczne), Wakacyjne Kluby Biblijne, półkolonie, obozy itp.;
  • przygotowanie do ewangelizowania i nauczania dzieci;
  • wyposażenie w efektywne i ciekawe metody oraz narzędzia nauczania;
  • zapoznanie uczestników z podręcznikami wydanymi przez ChS „MED”;
  • rozwój duchowy uczestników.

KADRA SZKOLENIOWA to pracownicy Chrześcijańskiego Stowarzyszenia „MED” –  nauczyciele, osoby z bogatym doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą. Oprócz odpowiednich kwalifikacji, każdy z nich odpowiedział na Boże powołanie, by ewangelizować i nauczać dzieci oraz nastolatki, a także wspierać w tym zadaniu nauczycieli, rodziców, chrześcijańskie Kościoły i wspólnoty.

Poniżej przedstawiamy grafik :

SOBOTA 05 stycznia 2019 r.
9:00 rozpoczęcie
9:30-10.10 wykład „Biblia o dziecku cz.1″
10:10-10:40 Program Biblijnego spotkania
10:40-11 PRZERWA
11:00-12:30 Ewangelizowanie i prawdy Ewangelii cz.1
12:30-13:30 PRZERWA OBIADOWA
13:30-14:30 Ewangelizowanie i prawdy Ewangelii cz.2
14:30-14:35 PRZERWA
14:45-16:15 Lekcja Biblijna
16:15-16:30 PRZERWA
16:30-17:30 Wykład książeczka bez słów

Niedziela 06 stycznia 2019 r.
9:00-11:00 Wykład „Lekcja Biblijna” cz.2
11:30-13:30 udział w nabożeństwie
14-15:00 Lekcja Biblijna cz.3

Więcej informacji na temat udziału w kursie pod nr 600 247 408.

Więcej informacji o Chrześcijańskim Stowarzyszeniu „MED”