Konferencja z Henry Madava

W dnia 10-12 maja 2012 r. odbędzie sie konferencja dla pastorów i liderów wraz z rodzinami w Ośrodku Fundacji PROEM w Zakościelu. Gościem konferencji będzie Pastor Henry Madava z Ukrainy. Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres kancelaria@kchwe.pl do 31 marca 2012 r. Całkowity koszt pobytu około 180 zł./os.

Henry Madava jest założycielem i pastorem Kościoła Chrześcijańskiego „Victory” w Kijowie, prezesem międzynarodowej Misji „Chrystus dla wszystkich miast”.

Pastor Henry pochodzi z afrykańskiego kraju Zimbabwe. Przyjechał do Kijowa studiować inżynierię lotnictwa. Ponad rok przed skończeniem studiów, dostał wizję od Boga o konieczności powołania Kościoła, który byłyby dostępny dla wszystkich ludzi. Po roku walki z Bożym powołaniem, pomimo wielu negatywnych okoliczności, ostatecznie zgodził się i w grudniu 1992 roku, liczący pięć osób, rozpoczął pracę Kościół „Zwycięstwo”.

Kościół jest jednym z największych i mający stały wzrost Kościołów na Ukrainie.

Henry Madava jest żonaty, ma dwóch synów i córkę. Jego usługiwanie charakteryzuje się zdrowym nauczaniem Słowa Bożego, z potężnym wpływem Ducha Świętego, uzdrowieniem chorych, wypędzaniem demonów. Spójne i zrozumiałe wyjaśnienie Słowa Bożego sprawia, że jego nauki są dostępne dla wszystkich.

Pastor Henry jest znanym kaznodzieją i brał udział w wielu konferencjach na całym świecie. Głosił Słowo Boże w ponad 30 krajach. Pragnieniem Pastora Henrego jest poruszać się z Duchem Świętym co pomaga mu przekazywać ludziom dobrą Nowinę o zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa, o miłości Bożej dla każdego, o wybaczeniu grzechów, uzdrowieniu i uwolnieniu.

„…Nie dzięki mocy ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu Duchowi to się stanie – mówi Pan Zastępów.” (Zachariasz 4: 6), Słowa te stały się drogowskazem dla jego posługi.

Henry Madava jest autorem wielu książek. Aktywnie uczestniczy w prowadzeniu seminariów wielu szkół Biblijnych, jego artykuły są regularnie publikowane w różnych wydaniach chrześcijańskich jak i zarówno społecznych.

Pastor Henry prowadzi Festiwale Jezusa w wielu miastach Ukrainy i za granicą, w Pakistanie, Malezji, Tajlandii, Indii, Azji, na Bliskim Wschodzie, Polsce, Rosji, Mołdawii i Etiopii.

Pragnieniem Pastora i całego Kościoła „Zwycięstwo” jest dosięgnąć z Ewangelią do każdej osoby żyjącej w Kijowie, na Ukrainie, w Europie, na Bliskim Wschodzie i innych krajach. Właśnie dlatego Kościół tyle uwagi poświęca powoływaniu i uzbrojaniu nowych przywódców, liderów, i pastorów. Pastor Henry ma duże duchowe doświadczenie i ojcowskie serce, aby zachęcać, wspierać i podnosić usługujących.

Pragnieniem i dążeniem Pastora Henrego jest budować ludzi, pomóc im myśleć na szeroką skale, inspirować i natchnąć wszystkich, aby osiągali swój szczyt w Bożym powołaniu i w darach Bożych.

Jako jeden z czołowych przywódców chrześcijańskich na Ukrainie, Henry Madava pragnie widzieć przebudzenie, które obejmowałoby całą Ukrainę i cały świat w mocy Ducha Świętego, które ogarnęłoby miliony ludzi utraconych i tych, którzy pragną poznać istotę Boga.

DSC06725 [1600x1200][1]

Więcej informacji o Kościele i międzynarodowej Misji „Chrystus dla wszystkich miast” na stronie www.victorychurch.org.ua