Konferencja dla pastorów i liderów – Zakościele

W dniach 06 – 08.06.2013 r. w Ośrodku Fundacji PROEM w Zakościelu odbędzie się Konferencja dla pastorów i liderów, połączona z Kolegium Pastorów. Gościem konferencji będzie biskup Mykhailo Panochko.

Mykhailo Panochko jest biskupem Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej na Ukrainie, który zrzesza ponad 1500 zborów w całym kraju, ponad 105 000 wierzących i 27 000 młodzieży. To piąta co do wielkości denominacja na Ukrainie. Biskup Panochko ukończył: Międzynarodowy Uniwersytet Vision, Biblijny Instytut oraz Baptystyczną Szkołę Biblijną
w Moskwie. Jest biskupem kościoła na Ukrainie i ewangelistą, oraz znanym i cenionym nauczycielem Słowa Bożego, a także duszpasterzem. Jego nauczanie ma charakter profetyczny, wynikający z osobistego autorytetu, który ma w Jezusie Chrystusie. Należy podkreślić jego wkład w zakładanie i rozwój zborów Bożych.
KChWE na Ukrainie jest powszechnie znany także ze swej działalności społecznej ( sierocińce, centra rehabilitacji, domy dla osób starszych, obozy dla młodzieży, itp.).

PROGRAM KONFERENCJI:

Czwartek 06.06.2013
godz. 18.00 rozpoczęcie kolacją,
godz. 20.00 nabożeństwo – usługujący: Biskup Mykhailo Panochko
Piątek 07.06.2013
godz. 9.00 – śniadanie,
godz.10.00 – I sesja – nauczanie: Prezbiter Naczelny Andrzej Jeziernicki
godz.11.00 – Biskup Mykhailo Panochko,
godz.14.00 – obiad,
godz.15.00 – 18.00 – Kolegium Pastorów,
godz.18.00 – kolacja,
godz.19.00 – nabożeństwo, uwielbienie, modlitwa i kazanie: Biskup Mykhailo Panochko,
Sobota 08.06.2013
godz. 9.00 – śniadanie,
godz. 10.00 – II sesja – wykłady i dyskusja: Biskup Mykhailo Panochko,
godz. 14.00 – obiad.

Zgłoszenia proszę nadsyłać na adres: kancelaria@kchwe.pl lub telefonicznie pod nr 517 151 599 do 25 maja 2013 r. Całkowity koszt pobytu około 180 zł./os. (nocleg 40 zł. doba/os., śniadanie 15 zł., obiad 20 zł., kolacja 15 zł.).