Kolegium Pastorów KChWE w RP

Ps. 1:1. ,,Szczęśliwy człowiek, który nie poszedł za radą bezbożnych.
Ani nie stanął na drodze grzeszników.
Ani nie zasiadł w towarzystwie szyderców”.

Drodzy Bracia,

Zapraszam na obrady Kolegium Pastorów KChWE
Kielce, ul. Sienkiewicza 1, dnia 13 czerwca 2020 roku, o godz. 11.00.

PROGRAM KOLEGIUM PASTORÓW

  1. Spotkanie rozpoczniemy wspólną modlitwą i uwielbieniem.
  2. Nauczanie proroka Ryszarda Krzywego i modlitwa prorocza o Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej.
  3. Świadectwa pastorów, relacje z życia zborów KChWE.
  4. Przedstawienie bieżącej sytuacji związanej z pandemią. Postaramy się znaleźć odpowiedź, co powinniśmy jako zbory czynić w podobnych sytuacjach. Poszukamy wspólnie strategii rozwoju dla zborów, tak aby lokalny Kościół nie zachowywał się biernie w czasie pandemii czy w innych podobnych okolicznościach. Zastanowimy się, jak skuteczne jako Kościół możemy wpływać na władze naszego kraju. Znamy swoją odpowiedzialność w sferze modlitwy za liderów naszego kraju oraz regionów: 1Tym. 2:1-2.
  5. Obiad, godz. 15.00.

Serdecznie wszystkich zapraszam i proszę o potwierdzenie waszego przyjazdu
do 7 czerwca, podaje mój numer telefonu: 609 725 598.
W czasie spotkania zbierzemy kolektę.

Zostańcie z Bogiem.
PREZBITER NACZELNY 
Pastor Andrzej Jeziernicki