Alleluja Jezus żyje !!!

„ W pierwszy dzień tygodnia poszły skoro świt do grobu, niosąc przygotowane wonności.  Kamień od grobu zastały odsunięty. A skoro weszły, nie znalazły ciała Pana Jezusa.  Gdy wobec tego były bezradne, nagle stanęło przed nimi dwóch mężczyzn w lśniących szatach.  Przestraszone, pochyliły twarze ku ziemi, lecz tamci rzekli do nich: Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych?  Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał. Przypomnijcie sobie, jak wam mówił, będąc jeszcze w Galilei:  Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzeszników i ukrzyżowany, lecz trzeciego dnia zmartwychwstanie.  Wtedy przypomniały sobie Jego słowa  i wróciły od grobu, oznajmiły to wszystko Jedenastu i wszystkim pozostałym.” Łukasz 24, 1 – 9

Jezus żyje, zwyciężył śmierć! Wyszedł z grobu! On znowu jest z nami!
Cieszmy się radoscią nowego życia, które zapowiedział nam Chrystus swoim Zmartwychwstaniem.
Pamietajmy o tej prawdzie w każdym dniu naszego życia.

Z życzeniami Bożego błogosławieństwa
Prezbiter Andrzej Jeziernicki