Spotkanie kobiet

WŚRÓD KOBIET - 21 grudnia 2013 r. w sobotę o godz. 16.00 Zapraszamy wszystkie kobiety na wykład i spotkanie przy kawie.
Biuro KCHWE, ul. Piotrkowska 29.

Potrzebujesz rozmowy, modlitwy, porady – ZAPRASZAMY!!!

„Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety; albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie.” (Gal. 3,28)

W roku 2008 z Bożą pomocą rozpoczęliśmy służbę wśród kobiet i dla kobiet. Wierzymy, że tak jak wszyscy jesteśmy uczestnikami jednego zbawienia, tak Bogu zależy na rozwoju duchowym zarówno mężczyzn jak i kobiet, a kiedy wejdziemy w wolę naszego Pana możemy przynosić niesłychane owoce dla Jego królestwa.

Pragniemy służyć i naszym zaangażowaniem wesprzeć wizję zboru. Nasze działanie opieramy na Słowie Bożym, w którym Pan mówi bezpośrednio o nas i do nas:

1. „Że starsze kobiety mają również zachowywać godną postawę, jak przystoi świętym; że nie mają być skłonne do obmowy, nie nadużywać wina, dawać dobry przykład; Niech pouczają młodsze kobiety, żeby miłowały swoich mężów i dzieci, Żeby były wstrzemięźliwe, czyste, gospodarne, dobre, mężom swoim uległe, aby Słowu Bożemu ujmy nie przynoszono.” (Tyt. 2,3-5)

Według słów apostoła Pawła starsze kobiety mają pouczać młodsze poprzez to, co mówią i czynią czyli przykład osobisty. Aby te nakazy wypełnić, powinny znać swoją pozycję w Chrystusie, obdarowanie, obowiązki i zakres odpowiedzialności, a to wszystko poprzez studiowanie i znajomość Słowa Bożego. Usługujemy sobie nawzajem, stąd w służbie kobiet jest miejsce dla każdej siostry: starszej, młodszej, zamężnej i stanu wolnego. Dojrzała duchowo kobieta może być wspaniałym wsparciem dla liderów Kościoła, braci i sióstr, a żona, która stanie się dzielną kobietą, najlepszym źródłem pociechy i duszpasterstwa dla swojego męża. Natomiast chrześcijańska rodzina pełna miłości i jedności składa we współczesnym świecie świadectwo o Jezusie poprzez wzorce praktycznego chrześcijaństwa, które dla ludzi zagubionych w świecie przemawiają najmocniej.

2. „Pan daje hasło, Zastęp zwiastunek dobrej wieści jest wielki” (Ps. 68,12)

Chcemy być też tymi, które wypełniają najważniejszy nakaz Pana Jezusa, aby nieść ewangelię wszelkiemu stworzeniu i czynić uczniami. Możemy głosić ewangelię w swoim środowisku, modlić się o chorych, wyganiać demony, czynić to, czego oczekuje od nas Duch Święty. Pragniemy nauczyć się rozpoznawania Jego głosu, wejść z Nim w społeczność i być posłusznymi.

Aby te nakazy wypełniać, nasze spotkania przybrały formę nabożeństw dla kobiet. Jest na nich miejsce dla uwielbienia Boga, wzajemnego nauczania się poprzez wykład i świadectwo. Modlimy się też w swoich potrzebach i innych sprawach. Cieszymy się, że Pan nas prowadzi, wysłuchuje nasze prośby. Ważną rzeczą jest budowanie relacji i poznawanie się nawzajem, stąd każde spotkanie kończy się „maleńką agapą”, podczas której można porozmawiać, poradzić się, złożyć swoje propozycje…

Nasze spotkania odbywają się w Ekumenicznej Świątyni Pokoju, ul. Sienkiewicza 1 w Kielcach raz w miesiącu w sobotę o godz. 16.00.

biblia[1]