Pastor Jaroslav Prasil

Pastor Jaroslav Prasil w Polsce – Moc nauczania, moc uzdrawiania

W dniach 9 – 13 listopada 2014 r. w naszym kraju gościć będzie pastor Jaroslav Prasil z Kościoła Krestanske Spolocenstvo Milost ze Słowacji. Pastor Jaroslav usługiwać będzie w kilku Zborach Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej:

9 listopada w Zborze Spichlerz w Warszawie godz. 10.30

10 listopada w placówce misyjnej KCHWE w Żyrardowie godz. 18.00

11 listopada w Zborze w Kielcach godz. 17.00

13 listopada w Zborze w Radomiu godz. 18.00

Pastor Jaroslav od wielu lat jest zaangażowany w chrześcijańską służbę. Przez 10 lat był jednym ze Starszych i Pastorów Zboru w Żylinie, który zalicza się do jednych z większych Zborów na Słowacji. Obecnie prowadzi Zbór w Trzyńcu (Czechy) oraz w Czadcy (Słowacja). Jest znakomitym nauczycielem biblijnym i dynamicznym kaznodzieją. Ma szczególne obdarowanie uzdrowieńcze, regularnie organizuje ewangelizacje uzdrowieńcze na terenie Słowacji. Podczas nich setki osób doświadczyło Bożego dotknięcia, uwolnienia i uzdrowienia. Jest absolwentem Akademii Teologicznej Św. Pawła w Budapeszcie, prowadzonej przez największy kościół charyzmatyczny w Europie Pastora Sandora Nemetha. Przyjazd i pobyt Pastora Prasila  zorganizował  KCHWE Zbór Spichlerz z Warszawy.

Serdecznie zapraszamy na nabożeństwa z udziałem Pastora!!!