Konferencja BIBLIJNE MAŁŻEŃSTWO

W dniu 10 września 2016 r. (sobota) – w godz. 10.00 – 18.00 – w budynku Starachowickiej
Spółdzielni Mieszkaniowej – miejscu spotkań Kościoła Chrześcijan Wiary
Ewangelicznej w Starachowicach – przy ul. Wojska Polskiego 9 – odbędzie się
konferencja pt. „ Biblijne małżeństwo ”.

Mówcą będzie Pastor Jacek Słaby.
Jacek Słaby - Jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, School of Radio, TV and Film Regent University, Virginia Beach, USA. Jest autorem wielu artykułów
w prasie chrześcijańskiej (Magazyn CEL, Chrześcijanin, Słowo i Zycie, Absolutnie Fantastyczne). W swojej służbie dla Boga pastor Jacek skupia się na poradnictwie rodzinnym, małżeńskim i przedmałżeńskim. Wielką radość sprawa mu, kiedy może widzieć ludzi, którzy wychodzą z problemów i doświadczają pełni Bożej wolności, a ich życie staje się odbiciem Bożego planu zawartym w Ewangeliach – aby owce miały życie i to życie w obfitości. Jest dynamicznym kaznodzieją Bożego Słowa, aktywnym w służbie uwolnienia od demonicznych związań. Posługuje w darach duchowych, głównie w darze wiedzy, mądrości i prorokowania.

Tematy:
1. Małżeństwo – przymierze czy kontrakt?
2. Dlaczego On / Ona? – Czyli powody zawierania małżeństw.
3. Rola męża i żony w małżeństwie. Czy mężczyzna ma rządzić, a kobieta
słuchać?
4. Oczekiwania i nadzieje – co zrobić z rozczarowaniem w związku?
5. Komunikacja w małżeństwie, jak się dobrze kłócić?
6. Finanse w małżeństwie.
7. Seks w małżeństwie.
8. Narzeczeństwo. Rozwody. Powtórne związki.

Koszt konferencji to 20 PLN od osoby.
Opłata pobierana będzie w czasie rejestracji, w dniu 10 września, przed godz. 10.00

Serdecznie zapraszamy :
- Siostry i Braci poszukujących wierzących współmałżonków
- Siostry i Braci, żyjących w związkach małżeńskich z osobami jeszcze
nienawróconymi
- wierzące małżeństwa, pragnące pogłębiać więzi między sobą – aby budować
silne RODZINY , a co za tym idzie, silne KOŚCIOŁY.

Organizatorzy :
-   KChWE Zbór w Starachowicach
-   Kościół Zielonoświątkowy Zbór „Betel ” w Starachowicach