DEKALOG

Zapraszamy bardzo serdecznie na serie wykładów mówiących na temat Dekalogu,
czyli dziesięcioro przykazań.

Miejsce: Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej
ul. Parkowa 33, 21-300 Radzyń Podlaski

Termin: każdy piątek o godz.17.00

Zapraszamy, wstęp wolny !!!

D E K A L O G – Dziesięć przykazań, po hebrajsku
„Aseret Hadibrot” – to dosłownie Dziesięć Słów.
Grecy przetłumaczyli te słowa z języka hebrajskiego jako „Dekalogos”.
Dekalogos jest więc greckim słowem będącym określeniem dziesięciu przykazań
( „deka”-dziesięć, „logos ” słowo , zdanie ) II Księga Moj. 34,28.

Dekalog stanowi streszczenie Bożych przykazań.

Jest to podstawowy a zarazem unikalny zbiór Bożych przepisów regulujących
postępowanie człowieka wobec Boga i wobec bliźniego; zawiera krótki wstęp
i dziesięć przykazań, chroniących dziesięć największych dóbr człowieka
biorących w Bożą ochronę dziesięć zasadniczych spraw życia ludzkiego na ziemi.

To także Boży kodeks określający właściwe postępowanie człowieka, zapisany
ręką Boga na tablicach kamiennych ( II Mojż. 24,12) został następnie
umieszczony na kartach Pisma Świętego.

Dekalog to sama esencja prawa Bożego, do przestrzegania którego Bóg
zobowiązuje człowieka.

więcej informacji  www.kchweradzyn.pl

dekalog