Dar i służba prorocza w kościele

Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej „Betel’ w Koninie zaprasza na spotkanie z udziałem proroka Ryszarda Krzywego.

Tematem spotkania jest: „Dar i służba prorocza w kościele”. Spotkanie odbędzie się 04.05.2014 (niedziela) o godz. 17.00 w tymczasowej sali Kościoła na ulicy Noskowskiego 1A.

Ryszard Krzywy jest pełnoetatowym prorokiem. Od wielu lat usługuje Słowem proroczym zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. Posiada szczególne obdarowanie przekazywania Słowa od Boga do wielu osób. Jego prorocze objawienia stanowią inspirację i zachętę do wytrwałej służby, życia w Bożej bojaźni, wytrwałości i zabiegania o dary duchowe. Nauczanie ma wymiar głęboki i praktyczny.