Kościół a służba osobom niepełnosprawnym

Konferencja

KOŚCIÓŁ A SŁUŻBA OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM

                     Olsztyn  -  05 listopada 2016r.                        

 Organizatorzy

Stowarzyszenie Chrześcijańskich Rodzin Osób Niepełnosprawnych „SChRON”

Kościół Zielonoświątkowy „Twoja Przystań” w Olsztynie

Kościół Chrześcijan Baptystów w Olsztynie

Program konferencji

10.00 – 11.00

Powitanie i Modlitwa

Uwielbienie/ przedstawienie się uczestników

Stowarzyszenie Chrześcijańskich Rodzin Osób Niepełnosprawnych – prezentacja, możliwości służby „SChRON”

11.00 – 12.00 Wykład: Niepełnosprawność w świetle Biblii. Henryk Kufeld (pytania – odpowiedzi)
12.00 – 12.15 Przerwa
12.15 – 13.00 Co dla niepełnosprawnych może zrobić lokalny Kościół? Prof. Anna Zamkowska cz.1
13.00- 14.00 Obiad
14.00 – 16.00 Warsztaty: „Dotknąć niepełnosprawności” (podstawowe informacje praktyczne na temat różnych rodzajów niepełnosprawności: wzrokowej, słuchowej, ruchowej, niepełnosprawność intelektualna i autyzm) w grupach
16.00– 16.15 Przerwa
16.15- 17.00 Co dla niepełnosprawnych może zrobić lokalny Kościół? cz.2
17.00 – 17.15 Podsumowanie

Koszty – udział jest nieodpłatny

Miejsce – Olsztyn, siedziba Kościoła Zielonoświątkowego „Twoja Przystań”                          ul. Pstrowskiego 34

Patronat medialny: Radio „Chrześcijanin”,  Radio „Pielgrzym”

Zgłoszenia

Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem: konferencjaschron@tlen.pl
oraz telefonicznie: Katarzyna Lewandowska 691 019 885
Tą drogą można uzyskać więcej informacji i wyjaśnić wszystkie wątpliwości.

kosciol-a-sluzba-osobom-niepelnosprawnym-3