VI. Przepisy końcowe

§14.

Sprawy nie ujęte w Kodeksie regulują uchwały, wytyczne lub zalecenia właściwych organów Kościoła wg kompetencji statutowych i w zgodzie z Pismem Świętym.

§15.

Zmiany w Kodeksie dokonuje Kolegium Pastorów.